Uusimmat blogit

Share |

Kunnallisvaalit 2017

Olen saanut olla hoitamassa Rovaniemen yhteisiä asioita vuodesta 2012 lähtien kaupunginvaltuustossa.  Luottamustehtävänäni on ollut muun muassa koulutuslautakunnan puheenjohtajuus. 


Työ Rovaniemen eteen näinä vuosina on ollut mielekästä ja osin haastavaa! Motivaationi ja into jatkaa sinun, hyvä rovaniemeläinen, hyväksi tehtävää työtä on edelleen kova. Minulla on tullut aika kysyä jälleen luottamustasi.

Olen edelleen valmis hoitamaan sinun ja Rovaniemen asioita!

Jokaisen ääni on nyt hyvin tärkeä

Keskiviikko 17.10.2012 - Hannes Viiri

Jokaisen ääni on nyt hyvin tärkeä


Elämme nyt demokratian ja kansanvallan kannalta sellaista uutta aikaa, että poliittisilta päättäjiltä odotetaan nyt erityisen voimakasta ja pätevää osaamista. Kansanvaltaista päätösvaltaa ollaan nyt vakavasti rapauttamassa ja keskittämässä valtarakenteiden yläpäähän. Kuntien ja alueitten hallinto on suunniteltu lopetettavaksi leikkaamalla taloudelliset toimintaedellytykset ja asettamalla tarkoituksellisesti sellaisia vaatimuksia, että paikallishallinto ei niistä selviä.

Tätä perustellaan kuntien vähäväkisyydellä ja köyhyydellä. Siksi muka kuntien on pakko liittyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suunnittelijat eivät ole huomioineet, että jos kaksi tai useampi köyhää kuntaa liittyy yhteen, toimintaedellytykset eivät vähääkään parane, vaan tapahtuu juuri päinvastoin. Edellytykset vain heikkenevät ja päätösten tekijät ja kuntien palvelut loittonevat.

Kansalaisille tulisi nyt tehdä selväksi, että Suomen Keskusta ei hyväksy kuntien pakkoliitoksia eikä kuntapalveluiden rapauttamista. Kunnille on taattava toimintaedellytykset ja riittävät valtionosuudet lakimääräisten palveluiden hoitamiseen jokaiselle kansalaiselle asuinpaikasta riippumatta. Tämän kunnat varmasti pystyvät tekemään joko itse tai yhdessä muitten toimijoitten tai naapurikuntien kanssa.

Lähidemokratian puolustaminen on keskutalle kunniakysymys ja siksi meidän on syytä suuresti iloita siitä, että meidän kuntavaaliehdokkaamme edustavat tässä suhteessa korkean tason osaamista sekä koulutustaustansa, että kokemusten kautta. He tuntevat arkielämää niin kaupunki- kuin maalaisolosuhteista. He haluavat palvella jokaista suomalaista kaikilla elämän aloilla oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Hannes Viiri

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskusta, demokratia, kuntaliitokset, palvelut, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo

UusiRovaniemi -lehti 13.10.2012 Kotiapua kaikille tarvitseville

Keskiviikko 3.10.2012

UusiRovaniemi kysyi kunnallisvaaliehdokkailta, miten lapsiperheiden asemaa pitäisi parantaa

Alla vastaukseni lehdessä:

Moniammatillinen varhainen tukeminen:yhä suurempaa panostusta perheiden kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön.Kattavien tukimuotojen toteuttaminen edellyttää lastensuojelun ja perheiden parissa työskentelevien toimijoiden vuoropuhelua ja yhteistyön vahvistamista entisestään. On huolehdittava henkilöresurssien riittävyys päiväkodeissa ja neuvoloissa.Kouluissa tulee varmistaa koulukuraattori-ja koulupsykologipalvelujen riittävyys. Pertti Lakkala

Tässä vastaukseni kokonaisuudessaan:

Konkreettinen keino parantaa lapsiperheiden asemaa on perheiden moniammatillinen varhainen tukeminen.  Tämä tarkoittaa yhä suurempaa panostusta perheiden kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön painottamalla perhetyötä. Tehokkaiden ja kattavien tukimuotojen toteuttaminen edellyttää lastensuojelun ja perheiden parissa työskentelevien toimijoiden vuoropuhelua ja yhteistyön vahvistamista entisestään. On huolehdittava henkilöresurssien riittävyys päiväkodeissa ja neuvoloissa.  Kouluissa tulee varmistaa koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen riittävyys sekä tarvittaessa rekrytoida lisää erityisopettajia auttamaan tukea tarvitsevia oppilaita. Erityisopetukseen ja opiskelijahuoltoon tehdyt lisäpanostukset laskivat merkittävästi ammattioppilaitoksessamme opiskelun keskeyttäneiden määrää.

Lue kaikki ehdokkaiden vastaukset linkistä http://uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/10/03/sitepaper/lehti.pdf

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lapsiperheet, kunnallisvaalit, päiväkoti, neuvola