Uusimmat blogit

Share |

Olen päässyt Rovaniemen kaupunginvaltuustoon.

Lämmin kiitos äänestäjilleni luottamuksesta! Tästä se työ alkaa!

Vaalitunnelmia ja vähän muitakin tunnelmia

Torstai 8.11.2012 - Pertti Lakkala

Vaalitunnelmia ja vähän muitakin ”tunnelmia”

Vaalit on ohi ja 159 rovaniemeläistä päätti antaa minulle äänensä. Olen kysynyt kokeneemmilta kunnallispolitiikoilta arvioita äänimääräni suuruudesta. Olen saanut heiltä kohteliasta kannustusta: ensikertalaiselle hyvä äänimäärä! Itsekin olen määrään tyytyväinen. Ehkä parilla räväkällä kirjoituksella olisin voinut saada vielä jonkun verran lisää äänestäjiä. Olisin kuitenkin voinut niillä tahtomattani loukata joitakin henkilöitä ja sulkea tulevaisuutta ajatellen tärkeitä yhteistyön ovia. Sitä en tietenkään missään nimessä halua. Nyt odotan, mitä lautakunta- tai muita luottamustehtäviä mahdollisesti saan. Aika näyttää, mutta toivottavasti saan sellaisia tehtäviä, joissa voin hyödyntää myös omaa ammatillista osaamistani ja monipuolista kokemustani erilaisissa työtehtävissä.

Olen julkisesti kiittänyt Lapin Kansassa äänestäjiäni. Nyt voin kiittää myös aktiivisesti toiminutta tukiryhmääni, jonka henkilöt ovat panneet itsensä likoon ja ”kehuneet” minua. Heidän avullaan mm. tämän kotisivun rakentaminen ja ylläpito on onnistunut. Lisäksi naamani on seissyt tapin nokassa lähes jokaisessa kaupungin tienlaidassa heidän avullaan. On vaikea sanoa, mikä merkitys lopulliseen äänimäärään niillä ”naamakuvilla” on ollut. Olen kuitenkin saanut pääsääntöisesti myönteistä palautetta niistä. Muutoinkin vaalikampanjointi oli minulle uutta. Pidin kaksi viikkoa lomaa ennen vaaleja ja käytin siitä suurimman osan kampanjointiin: olin Keskustan tilaisuuksissa Lordi –aukiolla ja Keskustan pysäkillä sekä tapasin kaupunkilaisia kaduilla, oppilaitoksissa, kaupoissa ja yrityksissä. Nämä ihmisten kohtaamiset olivat antoisia. Loppu kampanjointi ja tuloksen juhliminen jäi tukijoukkojen vastuulle vaalien aikaan ajoittuneiden ulkomaan matkojen vuoksi.

Poliitikon työni on jo alkanut. Meillä keskustapuolueen uusilla valtuutetuilla oli tiistaina 6.11. valtuustoryhmän järjestäytymiskokous. Kokous oli hyvähenkinen ja asiallinen. Tulevaksi puheenjohtajaksi valitsimme yksimielisesti Liisa Ansalan. Entinen puheenjohtaja Riku Tapio oli edellisellä valtuustokaudella puheenjohtaja. Riku hoiti hyvin tehtävänsä ja luotamme siihen, että Liisa onnistuu tehtävässään myös hyvin. Valitsimme myös kunnallisjärjestön valitsemien henkilöiden rinnalle neuvottelijat tuleviin puolueiden välisiin neuvotteluihin. Valitut ovat päteviä ja varmasti osaavat asiansa.

Mainitsin aikaisemmin, että olin vaalien aikaan ulkomaan matkoilla. Molemmat suuntautuivat Venäjälle. Ensimmäinen vaaleja edeltävä oli henkilökohtainen suuntautuen Moskovan seudulle ja jälkimmäinen heti vaalien jälkeen viranhoitoon liittyvä matka Murmanskiin. Molemmat matkat osoittivat minulle taas kerran, kuinka tärkeä naapuri Venäjä on meille. Erityisesti nyt, kun koko Suomi on menossa kohti taloudellista taantumaa, meidän tulee olla aktiivisia kaikenlaisen liiketoiminnan lisäämisen saralla. Olemme nähneet Rovaniemellä yhä enemmän venäläisillä rekisterillä varustettuja ajoneuvoja. Uskon, että heistä suurin osa on ostosmatkailijoita. Tein nimittäin Murmanskin matkalla tätä väittämää varten tutkivaa journalismia. Kävin paikallisessa marketissa katsomassa tuotteiden hintoja. Kerron tässä joitakin (hinnat vaihdoin euroihin virallisen vaihtokurssin mukaan):

-         sianliha 6,03€/kg

-         sikajauheliha 5,41€/kg

-         metvursti 19,50€/kg

-         kananmunat 1,90€/18 kpl

-         mandariini 2,96€/kg

Jokainen voi verrata hintoja meidän kauppojen vastaaviin. Vaatteet ja kaikki muutkin normaalit perheen tarvitsemat tavarat ovat rajan tuolla puolen kalliimpia kuin meillä! Uskon, että valistuneet kauppiaamme ja palveluyritysten pyörittäjät osaavat tämän tiedon hyödyntää. Toisaalta voimme vain ihmetellä, miten venäläinen perhe tulee toimeen. Palkat ovat nimittäin n. kolmannes meidän palkkatasosta. Tätä ei selitä sekään, että normaalisti äiti ja isä tekevät kahta työtä.      

Toinen matkani suuntautui Tverin kaupunkiin. Se on n. 140 km Moskovasta Pietarin suuntaan. Matka oli yksityinen, mutta liittyi läheisesti pitkäkestoiseen Venäjä – yhteistyöhön ja erityisesti yhteistyöhön ammatillisessa koulutuksessa. Sain matkan aikana 26.10. Tverin valtion yliopiston kunniatohtorin arvon Venäjän ammatillisen koulutuksen kehittämisen eteen tekemäni työn perusteella. Kunniatohtorinimityksen antoi yliopiston rehtori Andrei Belotserkovsky sekä Tverin uusi kaupunginjohtaja Alexander Korzin. Nimitys annettiin minulle Tverin teknisen opiston 135 -vuotisjuhlan yhteydessä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana em. tekninen opisto on ollut yksi meidän keskeisistä venäläisistä yhteistyökumppaneista. Olen tehnyt yhteistyötä venäläisten kanssa jo 25 vuotta, ensimmäiset 7-8 vuotta vientirakentamisen ja – kaupan parissa ja sen jälkeen ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen työtehtäviin liittyen.  Minua on muistettu aikaisemmin vuonna 2005 Venäjän opetusministeri Andrei Fursenkon antamalla ”Vuoden 2004 ammatillisen koulutuksen johtaja” – mitalilla.

 kunniatohtori_pertti_lakkalaa_onnittelee_tverin_kaupungin_uusi_kaupunginjohtaja_alexander_korzin_lokakuussa_2012.jpgpertti_lakkalan_kunniatohtori_kirja.jpg

 

 

 

 

 

 

Minua onnittelemassa Tverin kaupungin uusi kaupunginjohtaja Alexander Korzin lokakuussa 2012.

 

 

 

Että tällaisia kuulumisia Pertiltä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vaalit, Rovaniemi, Kunnallispolitiikka, politiikka

Jokaisen ääni on nyt hyvin tärkeä

Keskiviikko 17.10.2012 - Hannes Viiri

Jokaisen ääni on nyt hyvin tärkeä


Elämme nyt demokratian ja kansanvallan kannalta sellaista uutta aikaa, että poliittisilta päättäjiltä odotetaan nyt erityisen voimakasta ja pätevää osaamista. Kansanvaltaista päätösvaltaa ollaan nyt vakavasti rapauttamassa ja keskittämässä valtarakenteiden yläpäähän. Kuntien ja alueitten hallinto on suunniteltu lopetettavaksi leikkaamalla taloudelliset toimintaedellytykset ja asettamalla tarkoituksellisesti sellaisia vaatimuksia, että paikallishallinto ei niistä selviä.

Tätä perustellaan kuntien vähäväkisyydellä ja köyhyydellä. Siksi muka kuntien on pakko liittyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suunnittelijat eivät ole huomioineet, että jos kaksi tai useampi köyhää kuntaa liittyy yhteen, toimintaedellytykset eivät vähääkään parane, vaan tapahtuu juuri päinvastoin. Edellytykset vain heikkenevät ja päätösten tekijät ja kuntien palvelut loittonevat.

Kansalaisille tulisi nyt tehdä selväksi, että Suomen Keskusta ei hyväksy kuntien pakkoliitoksia eikä kuntapalveluiden rapauttamista. Kunnille on taattava toimintaedellytykset ja riittävät valtionosuudet lakimääräisten palveluiden hoitamiseen jokaiselle kansalaiselle asuinpaikasta riippumatta. Tämän kunnat varmasti pystyvät tekemään joko itse tai yhdessä muitten toimijoitten tai naapurikuntien kanssa.

Lähidemokratian puolustaminen on keskutalle kunniakysymys ja siksi meidän on syytä suuresti iloita siitä, että meidän kuntavaaliehdokkaamme edustavat tässä suhteessa korkean tason osaamista sekä koulutustaustansa, että kokemusten kautta. He tuntevat arkielämää niin kaupunki- kuin maalaisolosuhteista. He haluavat palvella jokaista suomalaista kaikilla elämän aloilla oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Hannes Viiri

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: keskusta, demokratia, kuntaliitokset, palvelut, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo

UusiRovaniemi -lehti 13.10.2012 Kotiapua kaikille tarvitseville

Keskiviikko 3.10.2012

UusiRovaniemi kysyi kunnallisvaaliehdokkailta, miten lapsiperheiden asemaa pitäisi parantaa

Alla vastaukseni lehdessä:

Moniammatillinen varhainen tukeminen:yhä suurempaa panostusta perheiden kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön.Kattavien tukimuotojen toteuttaminen edellyttää lastensuojelun ja perheiden parissa työskentelevien toimijoiden vuoropuhelua ja yhteistyön vahvistamista entisestään. On huolehdittava henkilöresurssien riittävyys päiväkodeissa ja neuvoloissa.Kouluissa tulee varmistaa koulukuraattori-ja koulupsykologipalvelujen riittävyys. Pertti Lakkala

Tässä vastaukseni kokonaisuudessaan:

Konkreettinen keino parantaa lapsiperheiden asemaa on perheiden moniammatillinen varhainen tukeminen.  Tämä tarkoittaa yhä suurempaa panostusta perheiden kanssa tehtävään ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön painottamalla perhetyötä. Tehokkaiden ja kattavien tukimuotojen toteuttaminen edellyttää lastensuojelun ja perheiden parissa työskentelevien toimijoiden vuoropuhelua ja yhteistyön vahvistamista entisestään. On huolehdittava henkilöresurssien riittävyys päiväkodeissa ja neuvoloissa.  Kouluissa tulee varmistaa koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelujen riittävyys sekä tarvittaessa rekrytoida lisää erityisopettajia auttamaan tukea tarvitsevia oppilaita. Erityisopetukseen ja opiskelijahuoltoon tehdyt lisäpanostukset laskivat merkittävästi ammattioppilaitoksessamme opiskelun keskeyttäneiden määrää.

Lue kaikki ehdokkaiden vastaukset linkistä http://uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/10/03/sitepaper/lehti.pdf

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lapsiperheet, kunnallisvaalit, päiväkoti, neuvola